Terra Santa News

Terra Santa News: 14. 3. 2018
285. díl
14. 3. 2018
Zpravodajství ze Svaté Země.

Už nebudete sami

Druhé kající procesí, které organizují františkáni v postní době, vedlo do baziliky v Getsemanech na Olivové hoře.

 

Pokračujeme v modlitbách

K modlitební iniciativě za mír v Sýrii se připojilo mnoho věřících z různých konfesí od Aleppa až po Jeruzalém.

 

Kaple pro tichou adoraci

Kaple s vystavenou Nejsvětější svátostí, která se nachází v Jeskyni mléka v Betlémě, je jedním z míst, kde se konají modlitby za mír. Je to odpověď na současné konflikty na Blízkém východě i na celém světě.

 

Centrum pro obnovu historických památek

Centrum Riwaq se již třicet let snaží o záchranu historických budov a archeologicky významných míst v Palestině, protože je pokládá za národní kulturní dědictví.

 

Škola vaření a integrace v koleji Notre Dame

Je to jediná hotelová škola pomaturitního typu ve východním Jeruzalémě. Každoročně ji navštěvuje kolem 160 studentů různých konfesí, kteří budou pracovat v pohostinství a cestovním ruchu.

 

 

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.