Animované příběhy velikánů dějin

Animované příběhy velikánů dějin: Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Vstupte s námi do světové historie.

Pod vlivem tradičních hudebních metod svého otce se již ve 12 letech stal výborným klavíristou. Když ho v té době slyšel hrát Joseph Haydn, přirovnal ho k velkému Mozartovi. Žel, již ve svém mládí začal Beethoven ztrácet sluch. Přesto se ještě hlouběji ponořil do světa hudby a zkomponoval mnohá díla, která jsou právem považována za to nejlepší, co bylo kdy v hudbě vytvořeno. Mezi nejznámější díla patří jeho devět symfonií, Patetická sonáta č. 8 a klavírní koncerty. Známá je také jeho klavírní skladbička Pro Elišku. Když o několik let později hrál orchestr jeho Devátou symfonii, neslyšel už její tóny ani nadšené projevy obecenstva. Beethovenova genialita nám přinesla hudbu, která doslova strhává nitročlověka.

Animované příběhy velikánů dějin

Vstupte s námi do světové historie v sérii Animovaných příběhů velikánů dějin.