BET LECHEM - vnitřní domov

BET LECHEM - vnitřní domov: Adolf Trachta
45. díl
Adolf Trachta
Cyklus dokumentů o hledání vnitřního i vnějšího domova. Adolf Trachta – famaření-návrat k tradicím.

Adolf Trachta založil se svojí ženou na venkově za Prahou farmu. Zde chová skoro všechny druhy domácího zvířectva, pro veřejnost malou zoologickou zahradu se vzácnými druhy ptactva a v hospůdce a restauraci a přilehlém okolí pořádá akce pro celé rodiny, které navazují na tradiční liturgické i občanské aktivity, mizející z našeho společenského života, jako jsou: vánoční oživlý Betlém, malování velikonočních vajíček, dušičky s lampiony apod. Sám ředitel Trachta říká, že jej k tomu přiměla, v jeho kritickém období života, vzpomínka na babičku, která jej brávala do kostela a vychovávala v křesťanském pohledu na život. On chce toto poselství předávat dále lidem, kteří na farmu zavítají, třeba jen z důvodu nákupu ekologických potravin. V křesťanském duchu: dej - bude ti dáno, přej - bude ti přáno a miluj a budeš milován, našel smysl života a protiklad k bezútěšnému životu uspěchané civilizace bez Boha, tradic a rodinného zázemí. Namísto počítačových her nabízí, ještě donedávna normální, setkání s živým zvířetem i domácí stravou na čerstvém vzduchu v harmonii s liturgickým rokem. Děti tak místo představy o fialové počítačové krávě, mohou pravou nahnědlou krávu bezpečně pohladit.

Bet Lechem

BET LECHEM
(z hebrejštiny dům chleba)

Betlém – archetyp vnitřního domova.

Cyklus portrétů o hledání domova v nás.

Televizní cyklus portrétů o hledání vnitřního domova.

Autoři cyklu - scénář a režie: Jana Kristina Studničková, Otakáro Maria Schmidt

Kamera: Otakáro Maria Schmidt

Střih: Jana Studničková

Cítíme se jako cizinci ve vlastní zemi nebo jsme v cizí zemi jako doma?

Proč jezdíme na dovolenou do cizokrajných zemí?

Duše může být tím domovem a pocit cizince pak jako stín na ní.

Návštěvou v cizích krajích se o sobě dozvíme něco důvěrně známého.

Dozvíme se o sobě něco na základě toho, jak žijí druzí.

Jak vnímají ti lidé svůj domov venku a uvnitř?

Odkud až kam je ten domov?

Fyzický domov je rodný dům, rodiče, kostel, fotografie z dětství…

Vnitřní obraz domova pak mohou být vzpomínky, vlastenectví, krajiny snů, víra…

Archetypem vnitřního domova je Betlém. Bet-lechem znamená v hebrejštině dům-chleba, tedy místo, kde je k nalezení to nejzákladnější pro život. Dům pokrmu, který je spolu s vodou jakoby synonymem života. Dokonce bychom mohli říci, že je to místo, odkud život pramení, či je jeho zřídlem.

Co se v domě (domově) děje, děje se v našem nitru. My sami jsme často tímto domovem. Jsme fyzická architektura našeho vědomí i nevědomí. Vše co se děje na fyzické úrovni, děje se i v duchovní úrovni.

Když přesadíme své kořeny do jiné půdy, je pro nás důležitější původní zahrádka - místo narození, genius loci (lat. překlad-strážný duch, duše, paměť-místa) a nebo genus (rod, původ, počátek), krev, národnostní příslušnost, kterou si neseme sebou.

Průběh svého života v prostoru a čase, od kolébky do hrobu, si člověk odedávna představoval jako zvláštní druh cesty. Jakou krajinou vede, v co se proměňuje, jaký je její cíl a na jaké překážky na cestě narazíme?

Dnešní evropský člověk žije ve světě, jehož duchovní kořeny jsou přes všechna protichůdná hnutí jak antické a židovské, tak křesťanské. Kromě toho je v nás více středověku, než si myslíme. Pod tím je však ještě hlubší vrstva náboženské zkušenosti, pocházející z nejstarších dob lidské kultury. Tato minulost, tyto náboženské archetypy se ve vizích či snech vynořují. Pomocí jejich prastarých podobenství je možné nejadekvátněji vyjádřit naši nynější situaci, že všeobecné lidské uctívání numinóza, božství, posvátna, nepostižitelných, avšak působivých prapůvodních sil, má stále své místo v naší psyché. Je toto náš nejhlubší domov a dá se objevit archelogickými vykopávkami a nebo cestováním?