Biblická studna

Biblická studna:
Zamyšlení nad biblickými texty s Petrem Vaďurou a teologem, religionistou, profesorem Pavlem Hoškem.

Cílem pořadu je prostřednictvím rozhovorů s biblisty, teology a duchovními poskytnout divákům impulzy k přemýšlení o vlastním vztahu k Bohu i podněty ke změně životních postojů.

Biblická studna

Komentáře

V tomto pořadu moderátor Petr Vaďura přečetl otázku od diváka, který uváděl, že 50% věřících manželství se rozvádí a prof. Pavel Hošek na otázku odpovídal tak, že nechce kritizovat a dát jim tak další "ránu". Přitom oba dobře věděli, že rozvod není ovoce Ducha Svatého a je tedy otázka jak to s těmi věřícími je. Pak se ovšem také mluvilo o falešných bozích, ale již ne ve vztahu k této otázce. Oba nechtěli soudit podle citace: "Kdo je z vás bez viny hoď po ní kamenem". Rozlišovat však člověk má a falešný Kristus to je asi problém věřících.

Zdraví Karel K.