Biblická studna

Biblická studna:
Zamyšlení nad biblickými texty s Petrem Vaďurou a doc. Ing. Bohdanem Hroboněm, PhD. M.A.

Cílem pořadu je prostřednictvím rozhovorů s biblisty, teology a duchovními poskytnout divákům impulzy k přemýšlení o vlastním vztahu k Bohu i podněty ke změně životních postojů.

Biblická studna