Biblická studna

Biblická studna:
Zamyšlení nad biblickými texty s Petrem Vaďurou a Alexandrem Flekem, českým evangelikálním teologem, kazatelem, vydavatelem a překladatelem, od roku 1994 iniciátorem a vedoucím překladatelského týmu v projektu Bible 21.

Cílem pořadu je prostřednictvím rozhovorů s biblisty, teology a duchovními poskytnout divákům impulzy k přemýšlení o vlastním vztahu k Bohu i podněty ke změně životních postojů.

Biblická studna