První křesťané

První křesťané: Mniši, panny a poustevníci
Mniši, panny a poustevníci
Neuvěřitelný příběh křesťanství.

Rozhlehlá egyptská poušť je místem, kam odcházejí poustevníci a anachoreti, aby zde v odloučenosti a odříkání položili základy východního mnišství. To stojí v opozici vůči pompéznosti a světské okázalosti velkých duchovních křesťanských center. Pavel Thébský, Antonín Poustevník, Pachomius a mnozí další se stali příkladem pro celé skupiny věřících, kteří se chtěli vrátit k autentickému evangeliu. Z poustevnického způsobu života vznikají později ve 4. a 5. století první komunity, cenobitské a mnišské osady se společnou řeholí, jejímž autorem je sv. Bazil Velký. O 100 později se mništství objevuje i na Západě, první klášter zde založil Eusebius z Vercelli. Následoval sv. Martin z Tours a především Benedikt z Nursie, autor slavné Řehole, která spojila modlitbu, liturgii, komunitní život a manuální práci.