Světlo pro Evropu

Světlo pro Evropu: Čtvrtstoletí Maastrichtské smlouvy
12. díl
Čtvrtstoletí Maastrichtské smlouvy
Před čtvrtstoletím vstoupila v platnost smlouva o Evropské unii.

Smlouva o Evropské unii, neboli Maastrichtská smlouva. Na jejím základě a také na základě zkušeností předcházejících společenství vznikla Evropská unie tak, jak ji dnes známe. U tohoto významného aktu stál také někdejší francouzský ministr pro evropské záležitosti Alain Lamassoure, který je vzácným hostem našeho pořadu. Moderátor Marek Hannibal se ale neptá pouze na minulost této úmluvy, ale třeba i na současnost a budoucnost jednotné evropské měny.

Světlo pro Evropu

Jaká je role křesťanů v Evropské unii.