Světlo pro Evropu

Světlo pro Evropu: Čtvrtstoletí Maastrichtské smlouvy
12. díl
Čtvrtstoletí Maastrichtské smlouvy
Světlo pro Evropu

Jaká je role křesťanů v Evropské unii.