V souvislostech - Fedor Gál: 100 let Československa

V souvislostech - Fedor Gál: 100 let Československa:
Komentované aktuální téma.

Veronika Sedláčková hovoří V souvislostech se slovenským sociologem Fedorem Gálem o 100. výročí založení Československa. Jak se dnes dívají na založení společného státu Slováci? A jaký byl židovský element v prvorepublikovém Československu?