Vyvolený

Vyvolený: hudebně taneční představení
hudebně taneční představení
Hudebně taneční představení Vyvolený v rámci 57. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl 2015.

Hudebně taneční představení Vyvolený vychází z klíčových pasáží knihy Thomase Manna z roku 1951, která je posledním autorovým dokončeným dílem. V románové parafrázi středověkého příběhu o životě fiktivního papeže Řehoře je zpracován námět z eposu německého dvorského básníka Hartmanna von Aue Řehoř na skále (Greogorius auf dem Steine, asi 1189).Úprava testu a kompoziční zpracování na motivy klávesových skladeb ze 14. až 16. století - Jaroslav Tůma.Choreografický koncept - Adéla Srncová, režijní spolupráce - Jiří Srnec.Účinkují:Adéla Srncová - taneční improvizaceJosef Somr - umělecký přednesJaroslav Tůma - improvizace na varhanní positiv, cembalo, harmoniumStefan Baier - improvizace na varhanní portativ, cembalo, harmoniumJan Rokyta - improvizace na cimbál, zobcové flétny Liselotte Rokyta - improvizace na Panovy flétny Alan Vitouš - improvizace na bicí nástroje