Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 12. 6. 2018
965. díl
12. 6. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

Svatý otec se školáky

Děti z šesti základních škol přijely do Vatikánu, aby se setkaly s papežem Františkem.Na Svatého otce čekaly se stovkami bílých balonků a on si s nimi šel promluvit ihned, jakmile vystoupil z auta.

Příprava synody o Amazonii

Vatikán pokračuje v přípravách synody o problémech lidí žijících v Amazonii a o důsledcích, jaké má zneužívání této oblasti na světový ekosystém. Tato synoda se uskuteční v říjnu příštího roku.

Noc s Metodějem

Dějiny lokality Výšina svatého Metoděje se začaly psát v první třetině 9. století, kdy Slované, spolu s dalšími misionáři, začali stavět kostel na půdorysu řeckého kříže. V roce 863 na toto místo přišla byzantská misie, v jejímž čele stáli Konstantin a Metoděj.

Návštěva u italských přátel

V minulých dnech jsme navštívili ředitele italského Telepace Dona Guida Todeschiniho a ten nám řekl tato povzbudivá slova....

Festival mladých rodin

V Trnavě se již po desáté uskutečnil festival mladých rodin.

Výstava Univerzita a republika

V křížové kapli pražského Carolina i v letních měsících probíhá výstava, dokumentující sto let naší státnosti v souvislosti s životem Karlovy university. Z nepřeberného množství historických faktů vybrali organizátoři pro každý jeden rok ten nejcharakterističtější pro danou dobu.

Hvězdou díky víře v Boha

Tento film popisuje, jak se naplňují sny. Je to příběh chlapce, Keylora Navase, narozeného na venkově v Kostarice, který se dostal na nejvyšší příčky světového fotbalu. Příběh někoho, pro nějž slovo "nemožné" neexistuje.

VE ZKRATCE

• V srbském Novém Sadu zasedalo valné shromáždění Konference evropských církví. Nejvyšší orgán této ekumenické organizace se schází jednou za pět let. Volí předsedu, dva místopředsedy a další členy Řídícího výboru. Podle stanov musí minimálně čtvrtina členů pocházet z pravoslavných nebo orientálních církví. Novým předsedou byl zvolen evangelický farář z Alsaska a Lotrinska Christian Krieger.

• Kardinál Angelo Amato v jihofrancouzském Agenu slavil beatifikační liturgii sestry Marie od Neposkvrněného Početí. Dívka narozená na konci 18. století se rozhodla zasvětit se Neposkvrněné a s úsilím věnovat službě chudým a nemocným i výuce katechismu. Tato prvorozená dcera z majetné šlechtické rodiny založila řeholní kongregaci marianistek, která dnes působí v šestnácti zemích.

• V polském městě Kielce se koná mezinárodní výstava Sacroexpo (sakroexpo) zaměřená na stavbu a vybavení kostelů, sakrální umění. Během otevíracího ceremoniálu arcibiskup Tadeusz Wojwoda mimo jiné řekl, že se jedná o iniciativu, která dává možnost přiblížení se k Bohu skrze výrobky a produkty lidské inteligence. Svoji nabídku do 13. června představuje 280 vystavovatelů z 11 zemí.

• Uplynulý víkend se na zrenovovaném poutním místě na Svaté Hoře konala Hlavní pouť české církevní provincie při příležitosti 286. výročí korunovace milostné sošky Panny Marie svatohorské. Vrcholem dění byla nedělní mše svatá. Pražský arcibiskup Dominik Duka označil pouť jako návrat k tradici zdejšího putování za Pannou Marií a připomněl význam (lidové) zbožnosti jako zdroje víry.

• Diecézní pouť s tématem Církev naše rodina se konala v Sušici. Na programu byly katecheze, koncert, hry, společná modlitba i ohňostroj. „Diecézní pouť vnímejme jako příležitost vzájemného obohacení a povzbuzení nás, kteří se snažíme věrně kráčet v šlépějích Pána,“ řekl biskup Vlastimil Kročil. „Každý účastník měl příležitost zažít, že církev je skutečně jedna rodina,“ přidal se biskup Pavel Posád.

• Cestou dvou bratří je název tradiční výtvarné soutěže pro děti mezi 3. a 11. rokem. Je vyhlašována v rámci velehradských Dnů lidí dobré vůle. Soutěž se inspiruje dobrodružnou cestou bratří Cyrila a Metoděje, která se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Cílem je přiblížit dětem kořeny naší kultury. Může také inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství předků.

Z DIÁŘE

Hradec Králové, 14. června

Setkání žen po ztrátě dítěte

Na společná setkávání a tvoření zve perinatální hospic Dítě v srdci všechny, kteří ztratili miminko. Při společném sdílení jsou tvořeny memory boxy pro ty, kteří je budou potřebovat.

Brno, 14. června

Varhanní léto na Petrově

Druhý ročník festivalu Varhanní léto na Petrově bude zahájen v brněnské katedrále koncertem varhaníka Martina Jakubíčka, sboru Beseda brněnská a orchestru katedrály.

Brno, od 14. června

Století sakrální architektury

Nová výstava v Diecézním muzeu v Brně přiblíží naši sakrální architekturu posledního století. Další expozice připomene život, dílo a odkaz Františka Sušila, který se narodil před 150 lety.

Hranice, od 14. června

Řemeslo má zlaté dno

Výstava nazvaná „Řemeslo má zlaté dno“ bude otevřena v muzeu na Staré radnici v Hranicích. Nabídne předměty a zajímavosti o tkalcovství, soukenictví, pekařství, truhlářství a dalších řemeslech.

Heřmanův Městec, 15. – 16. června

Kající pouť na Hoješín

Františkáni zvou mladé muže, aby se k nim připojili ke kající pouti na Hoješín. Sraz je v Heřmanově Městci, odkud povede cesta do Vápenného Podole. V Hoješíně bude v sobotu mše svatá.

Králíky, 16. června

Orelská pouť

Třetí ročník Orelské pouti se uskuteční na Hoře Matky Boží v Králíkách. Zzačne průvodem a mší svatou, odpoledne bude sportovní a kulturní program pro všechny generace.

Čejkovice, 16. června

Vzpomínka na P. Dominika Pecku

Sté výročí kněžského svěcení svého rodáka P. Dominika Pecky si připomenou věřící v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích. Mši svatou bude celebrovat rousínovský farář P. Michael Macek.

Ořešín, 17. června

Požehnání kaple

Novou mariánskou kapli v Ořešíně ve farnosti Brno – Řečkovice požehná brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Kaple byla přebudována z původní zvoničky.

Reportáže z Rome reports:

- Pope asks children from outskirts of Milan to always remember their first teachers

- Vatican presents document on Amazon and calls for end to indifference to indigenous suffering

- Real Madrid goalkeeper tells how his faith in God helped him reach the top

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.