Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 7. 6. 2018
964. díl
7. 6. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Setkání papeže s polským premiérem  

Papež František přijal ve Vatikánu polského premiéra Mateusze Morawieckého. Se Svatým otcem rozmlouval více než půl hodiny. Rozhovor potvrdil shodu ve stanoviscích polské vlády a Svatého stolce, a to i v otázkách rodinné politiky nebo přijímání uprchlíků.

 

Po výbuchu guatemalské sopky

Silné erupce sopky Fuego v Guatemale za sebou podle prvních informací zanechaly 70 mrtvých. A neustále jich přibývá. Na tři tisíce lidí je nezvěstných, mnohé obydlené oblasti zcela pokryl popílek. Erupce jsou nejsilnější od roku 1974, podle odhadů ovlivnily téměř jeden a půl milionu obyvatel Guatemaly.

 

Setkání papeže s novináři 

Papež František přijal členy poroty Mezinárodní ceny za žurnalistiku, pojmenované po významném italském novináři „Biagio Agnes“. Novinářova dcera ve svém vystoupení ozřejmila obtíže, se kterými se novináři potýkají.

 

Delegace evangelické luteránské církve

Papež František přijal na audienci delegaci Spojených evangelicko-luterských církví Německa a národní německý výbor Světové luterské federace. Biskup Gerhard Ulrich mu představil také svou manželku. Ve své zdravici pak připomněl některé milníky dialogů mezi katolíky a luterány.

 

Pouť Likvidace lepry

Tradiční pouť Likvidace lepry se konala na Svaté Hoře u Příbrami. Neziskovou organizaci pomáhající malomocným založil malíř Jiří Holý s manželkou. Dnes působí Likvidace lepry ve čtyřech zemích. Bohoslužbu ve svatohorské bazilice celebroval P. Zbygniew Czendlik.

 

Konference nemocničních kaplanů

Sedmá konference nemocničních kaplanů se konala na Staroměstské radnici v Praze. Hlavními přednášejícími byli prof. Tomáš Halík a psychiatr Radkin Honzák. Součástí konference byl krátký kulturní program patrona Asociace nemocničních kaplanů Jana Potměšila.

 

Výukový program Charity

Česká Charita zřídila novou sekci pod názvem Globální rozvojové vzdělávání. Jejím prostřednictvím chce přispět ke změně postoje společnosti plné strachu a předsudků a také ji aktivizovat. Vzdělání by mělo být rovněž prevencí proti sociálnímu vyloučení.

 

Kaple ve škola Přemysla Pitra

Chodby církevní základní školy Přemysla Pittra v Ostravě působí vesele a mile na žáky i pedagogy. Kolemjdoucím zpříjemňují každý den. Zásluhu na této atmosféře i výzdobě má výtvarnice Hana Puchová, která ve škole učí už 21 let.

 

Setkání manželů  v Rožňavě

Při slavnostní mši svaté v rožňavské katedrále obnovili manželé své manželské sliby. Opět si slíbili věrnost a vzali na sebe i další závazky.

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je také dnem modliteb za posvěcení kněží. Letos připadá na 8. červen. Setkání k modlitbě za kněze pořádá organizace WorldPriest v rámci celosvětové modlitební štafety za kněze. Ta proběhne ve více než stovce poutních míst celého světa. Její součástí bude modlitba, kterou pro tuto příležitost vytvořil emeritní papež Benedikt XVI.

 

•   Do 10. června probíhá ve Varšavě jeden z největších festivalů duchovní hudby v Polsku. Jeho duchovním patronem je sv. Jan Pavel II.. Na programu 28. ročníku festivalu je mimo jiné varhanní hudba a sborový zpěv v podání interpretů z celé Evropy. Velkolepý koncert v bazilice Svatého kříže 9. června bude součástí oslav stého výročí nezávislosti Polska.

 

•   Dokument nazvaný „Vydat ze sebe to nejlepší. O křesťanské perspektivě sportu a lidské osobnosti" je prvním církevním dokumentem, který se zabývá pohledem Svatého stolce na sport. Zdůrazňuje pozitivní aspekty sportu, ale nepomíjí ani jeho stinné stránky, jakými je doping, nesportovní chování nebo úplatky. Text určený široké veřejnosti předpokládá, že sice neexistuje „křesťanský sport“, avšak je oprávněné mít „křesťanskou vizi sportu“.

 

•  Maturitní vysvědčení převzali čerství absolventi biskupského gymnázia v Hradci Králové v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Bohoslužbu slova vedl a jedním z prvních gratulantů byl biskup Jan Vokál. Řada studentů byla oceněna za vynikající studijní výsledky, reprezentaci školy či získání jazykových certifikátů. Někteří dostali pochvalu za aktivní práci pro církev, například za ministrantskou či varhanickou službu ve farnostech.

 

•   Česko-německé bohoslužbě při pouti smíření v Brně předsedal biskup Vojtěch Cikrle. Koncelebroval opat bavorského benediktýnského kláštera v Schäftlarnu Emmeram Kränkel a brněnský děkan Václav Sloup, varhaníkem byl Josef Múčka. Bohoslužba v kostele sv. Jakuba připomněla svědky víry v českých zemích ve dvacátém století nezávisle na tom, zda jejich mateřským jazykem byla čeština nebo němčina.

 

•    Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti probíhá vždy o druhém červnovém víkendu. Otevírají se zahrady veřejné i soukromé, botanické a klášterní, ale také třeba sady, arboreta či historické hřbitovy. Akci většinou doplňují komentované prohlídky i další program. Mezi téměř dvěma sty letošních účastníků nechybí zahrady Zlaté Koruny a Hospitalu Kuks, plzeňských dominikánů či Fatimy v Koclířově.

 

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Jablonné v Podještědí, 9. června

Pouť mládeže

Poutní slavnost v Jablonném v Podještědí začne mší svatou, hlavním celebrantem bude P. Štěpán Smolen. Účastníci pouti budou moci sestoupit do krypty a modlit se u ostatků sv. Zdislavy.

 

Svatá Hora, 10. června

Hlavní pouť české církevní provincie

Hlavní pouť české církevní provincie se uskuteční na Svaté Hoře u příležitosti výročí korunovace milostné sošky Panny Marie svatohorské. Slavnostní mši svatou bude celebrovat kardinál Duka.

 

Ostrava, 10. června

Symfonický koncert

Janáčkovu filharmonii bude v Ostravě dirigovat legendární současný polský skladatel Krzysztof Penderecki. Sólisty jeho Dvojkoncertu budou Ivan Ženatý a Kristina Fialová.

 

Plzeň, 11. června

Koncert Michala Novenka

V závěru Plzeňského varhanního festivalu se představí Michal Novenko jako interpret i autor. Zazní také skladby Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmse a Bohuslava Martinů.

 

Zlín, 11. června

Charitativní koncert

Charitativní koncert ve prospěch Potravinové banky se připravuje ve Zlíně. Vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů a jako předskokan kroměřížská kapela The Chargers.

 

Hradec Králové, 12. června

Jana Sieberová: Naděje na konci cesty

Nová kniha Jany Sieberové Naděje na konci cesty bude představena v Hradci Králové. Dílo volně navazuje na autorčinu prvotinu, také ono přináší příběhy z hořického hospice Duha.

 

Brno, 12. června

Petr Piťha: Triptych na oltáři Lásky

Mons. prof. Petr Piťha je uznávaným autorem odborných i populárně naučných knih. Jeho „Triptych na oltáři Lásky“ bude představen v Brně u augustiniánů. Po autorském čtení následuje autogramiáda.

 

 

Kroměříž, 13. června

Návrat Josefa kardinála Berana

Na přednášku „Návrat Josefa kardinála Berana“ zve křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Přednášet bude Stanislava Vodičková z Ústavu pro studium totalitních režimů.

 

 

 

 

Reportáž z Rome reports:

Pope Francis discusses refugees, climate change with Polish prime minister

Pope sends a message of condolences for victims of Fuego volcano in Guatemala

Pope gives journalists three keys to exercise their profession: periphery, truth and hope

Pope to German Lutherans: Catholics and Lutherans are called to love each other

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.